Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı

Çevre kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesislerinin yaygın bir şekilde faaliyete geçmesine bağlıdır. Atıksu arıtma tesisi sistemlerinin verimli bir şekilde işletilmesi ve tesis kullanım ömrünün uzatılması konusunda İşletme Danışmanlığı hizmetimizle yanınızdayız. 
 
Danışmanlık Kapsamında;
•    Çevre Kanunu ve yasal mevzuatların yerine getirilmesi, 
•    İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
•    Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
•    Arıtma tesisi periyodik analizlerine uygun sistem çözümleri ,
•    Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması hizmetlerini yürütmekteyiz.