Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

Firmamız 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ” ile 01.11.2022 tarih ve 32000 sayılı “ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Hizmetinin vermektedir.

Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI YETERLİK BELGESİ” almış bulunmaktayız. Çevre Danışmanlık Yeterlilik kapsamı doğrultusunda vermiş olduğumuz hizmetlerimiz;

• Çevre Mevzuatı kapsamında; İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması, Geçici Faaliyet Belgesinin alınması, Çevre İzin ve Lisanslarının alınması (Emisyon İzni, Atıksu Deşarjı İzni, Kapsam Dışı Belgeleri vb.)

• Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edilmesi,

• İlgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirilmesi ve yapılan iç tetkike göre rapor hazırlanması, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunulması,

• Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,

• Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunulması ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibinin yapılması,

• Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlenmesi,

• Bakanlık veya İl Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında; tesiste bulunarak istenen bilgi ve belgeleri sağlanması,

• Kamu kurum ve kuruluşlarla firma adına resmi yazışmaların yapılması,

• Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

• İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

• Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin yönetmelik kapsamına göre ayda en az bir veya 2 gün tesiste çalışmasını sağlamak.