Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı

Firmamız bünyesindeki mühendislerimizin 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında C sınıfından A sınıfına kadar hem kentsel hem de endüstriyel olmak üzere Atıksu Arıtma Tesis Sorumlusu Belgesi mevcuttur.

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı Kapsamında;

• Çevre Kanunu ve yasal mevzuatların yerine getirilmesi,

• İzin verilen deşarj limitleri ve uygulamaları

• Arıtma tesisi ile ilgili personel eğitimi ve yönlendirilmesi,

• Arıtma tesisi periyodik analizlerine uygun sistem çözümleri,

• Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil işlemlerin hizmetlerini yürütmekteyiz.

Atıksu Arıtma Tesisi İşletmeciliği

Üretim ve personel kullanımından kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksularınızın arıtıldığı ve kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinizi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca belirtilen standartlara uygun olacak şekilde işleterek sizin yasal yükümlülüklerinizi üstleniyoruz.

Proses Dizaynı

Atıksu Arıtma Tesislerinizin işletilmesi sırasında yaşadığınız sorunları irdeleyerek uzman mühendis kadromuzla tesisinizde çalışmalar yaparak sorunlarınıza kalıcı çözümler buluyoruz.