Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

Çevre kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesislerinin yaygın bir şekilde faaliyete geçmesine bağlıdır. Atıksu arıtma tesisi sistemlerinin verimli bir şekilde işletilmesi ve tesis kullanım ömrünün uzatılması konusunda İşletme Danışmanlığı hizmetimizle yanınızdayız. 

Danışmanlık Kapsamında;
•   Çevre Kanunu ve yasal mevzuatların yerine getirilmesi, 
•    İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
•    Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
•    Arıtma tesisi periyodik analizlerine uygun sistem çözümleri ,
•   Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması hizmetlerini yürütmekteyiz.

 

Çevre Danışmanlık Firması olarak Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi, Çevre Danışmanı yada Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorunda olan tesislerin, Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuatlara uygun şekilde yürütmek ve koordine etme çalışmalarına teknik destek vermekteyiz.

• Çevre Yönetim Sistemleri Teknik Danışmanlığı
• Çevre Yönetim Danışmanlığı
• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu) 
• Çevre Mühendisliği Hizmetleri
• Çevre İzni (çevre ruhsat)
• Çevre lisansı
• 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Etiket
• ÇED Muafiyet yada çevre izin muafiyet dosyası 
 

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇDYB-10698 Belge Numaraları Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile hizmet vermekteyiz.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve TMMOB BÜRO TESCİL BELGESİ'ni görmek için tıklayınız.