Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

•    Çevre Yönetim Sistemleri Teknik Danışmanlığı
•    Çevre Yönetim Danışmanlığı
•    Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu) 
•    Çevre Mühendisliği Hizmetleri
•    Çevre İzni (çevre ruhsat)
•    Çevre lisansı
•    14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Etiket
•    ÇED Muafiyet yada çevre izin muafiyet dosyası 
 
Çevre Danışmanlık Firması olarak Çevre Mühendisi / Görevlisi, Çevre Danışmanı yada Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorunda olan tesislerin, Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etme çalışmalarına teknik destek vermekteyiz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇDYB-10698 belge numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile hizmet vermekteyiz.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve TMMOB BÜRO TESCİL BELGESİ’ni görmek için tıklayınız.