Proje Onay Dosyası Hazırlama

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2018 tarihli ve 2018/14 sayı ile yayınlamış olduğu Proje Onayı Genelgesi ile Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarj Tesisleri proje onay kapsamına alınmıştır. Genelge kapsamında yer alan işletmelerin T.C. Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Etkin Design Mühendislik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının; AAT Proje Onay Dosyası ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esaslara göre Proje Onay Dosyası hazırlama yeterlilğine sahiptir.

Proje Koordinatörlüğü bulunan firmamız Evsel Arıtma Tesisi, Endüstriyel Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projelerini hazırlamakta ve Çevre İl Müdürlüğüne onaya sunmaktadır. Proje onay süreci titizlikle takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.