Arıtma Kimyasalları

Arıtma  kimyasalları ile (koagülant, polielektrolit vb.) çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.
Kimyasal arıtma işlemi ile katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır. 

  • Koagulantlar
  • Flokulantlar
  • Anyonik ve Katyonik Polielektrolitler
  • Renk Gidericiler
  • Filtre Performansı Yükselticiler
  • Emülsiyon Kırıcılar
  • Köpük Önleyici ve Köpük Giderici Kimyasallar
  • Koku Giderici Kimyasal
  • Yağ kırıcı Kimyasal

Ürünlerimiz ve teknik kadromuz ile atıksu  arıtma tesislerinin stabil çalışmasını sağlayarak,  maksimum verim elde ederek tesis ömrünü uzatıyoruz.